English Language Services

At Gannon & Gannon Ltd. we are happy to offer many other English language based services to help individual and commercial clients. We provide services that may be otherwise provided by hiring specialists at a fraction of the cost. Services such as:

За да бъдем в помощ на нашите клиенти ние от Генън енд Генън предлагаме не само подготовка по английски език, но и други услуги като:

Създаване на наръчници и ръководства за използване на софтуерни продукти и програми на български и английски език. Изработка на бюлетини, блогове, публикации  и други свързани със софтуерни продукти.

Създаване и редактиране на текстове за реклами в сферата на информационните технологии, електронната търговия, капиталовложенията и други сфери на икономиката.

Преводи от и на английски и български език на всякакъв вид документация. Прецизност, бързина и конфиденциалност.

Изработване, планиране, поддръжка и обновяване на документация за софтуерни продукти. Изработване на икони, скриншот, графики, диаграми и схеми свързани със софтуерните продукти.


Data Entry Services - We have very good computer literacy (particularly Excel); Previous data entry experience and fast typing; native knowledge of English language is provided; Ability to work under stress and tough deadlines; Strong customer focus and keen sense on details; Pro-active, responsible and reliable person.

Въвеждане на данни – Досадно ли Ви е да прекарвате безкрайни часове въвеждайки данни и поддържайки база данни? Ние можем да правим това вместо Вас. Въвеждане на данни в текстова, графична и таблична форма както на български, така и на английски език. Изработване на периодични справки на български и на английски език.

  • Proof Reading - Checking the typeset copy and marking any errors showing what is to be corrected such as those specified in style manuals, by house style, or, more broadly, by the international standard or for English, the British Standard.

Коректура и редактиране на текстове на английски език -  Създали сте документация на английски език, но не сте сигурни в точността на изказа или пунктуацията – доверете се на нашите специалисти.

Превод на сайт – Вашият сайт е лицето на Ващия бизнес.  Желаете ли той да бъде разбираем за Вашите чуждестранни партньори? Нашите специалисти ще направят това за Вас.

  • Corporate Training Consultation - We provide a trainer to deliver training courses in various topics for different levels groups. We offer outstanding verbal and written abilities in English for training preparation and conduction. Also maintain computer skills.

Консултиране на корпоративни клиенти относно  оптимизацията на степента на владеене на английски език на техния персонал.

Email: info@gannon-gannon.com