Предплатени курсове:


Американски английски в 6 нива
Американски разговорен курс
Професионален английски за работещите в сферата на туризма
Подготовка за интервю пред работодател
Бизнес комуникации
Подготовка за държавен зрелостен изпит (матура)
General English
Английски език по училищни системи
Подготовка за изпит ниво B2
Едномесечен интензивен курс

 

Американски английски в 6 нива:

1 ниво - Beginning

2 ниво - Upper Beginning

3 ниво - Intermediate

4 ниво - Upper Intermediate

5 ниво - Advanced

6 ниво - Upper Advanced

Продължителност на едно ниво - индивидуално - 50 учебни часа; групово - 60 учебни часа
Един учебен час- 60 минути
Цената включва учебниците и учебните тетрадки.Американски разговорен курс:

Продължителност - 20 учебни часа.
Един учебен час - 45 минути.
В цената са включени всички материали.


Профисионален английски
:

Продължителност - 30 учебни часа.
Един учебен час - 45 минути.
Цената включва учебниците.


Подготовка за интервю пред работодател:

Продължителност - 15 учебни часа.
Един учебен час - 45 минути.


Business Communications:

Продължителност - 70 учебни часа.
Един учебен час - 60 минути.
Цената включва учебниците.


Подготовка за държавен зрелостен изпит (матура):


Продължителност - индивидуално - 40 учебни часа; групово - 50 учебни часа.
Един учебен час - 60 минути.


General English:

Продължителност - индивидуално - 50 учебни часа; групово - 60 учебни часа.
Един учебен час - 60 минути.
Цената включва учебниците.


Подготовка за изпит ниво B2:

Продължителност - индивидуално - 60 учебни часа; групово - 70 учебни часа.
Един учебен час - 60 минути.
Цената включва учебниците и допълнителни материали.


Едномесечен интензивен курс:

Продължителност - 1 месец/5 дни в седмицата/2 учебни часа на ден.
Един учебен час - 60 минути.
Цената включва учебниците и учебните тетрадки.Индивидуални уроци на час:

Всички нива.
Един учебен час - 60 минути.

Email: info@gannon-gannon.com